Aktualności

Ważne sprawy SKwP

Po raz szósty odbyło się ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli jednostek organizacyjnych SKwP, którego organizatorami byli Zarząd Główny SKwP i warszawski Oddział Okręgowy SKwP. Narada odbywała się w dniach 6-8 października 2014 r. w Michałowicach pod Warszawą.

więcej »

Zwalczanie przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych

Grupa Robocza Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dokonała przeglądu podjętych przez Polskę działań, obejmujących wdrażanie Konwencji o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych. Przekazane zostały również rekomendacje, dotyczące rachunkowości i rewizji finansowej.

więcej »

Globalna ankieta IFAC

Globalna ankieta Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) dotycząca małych i średnich firm księgowych oraz audytorskich (MŚFKiA). Jeśli pracujecie Państwo w takiej firmie ta ankieta IFAC jest kierowana właśnie do Was!

więcej »

Konferencja MSSF w Warszawie

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, we współpracy z Bankiem Światowym, zaprasza do udziału w IV dorocznej konferencji, poświęconej tematyce Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

więcej »

XLVI konkurs na najlepsze prace * XLVI konkurs na najlepsze prace * XLVI konkurs na najlepsze prace

Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ogłasza rozpoczęcie XLVI edycji konkursu na najlepsze prace z rachunkowości i przetwarzania danych w rachunkowości. Prace należy przesyłać do 15 lutego 2015 r.

więcej »

Światowy Kongres Księgowych - Rzym 2014

W Światowym Kongresie Księgowych, który odbędzie się w dniach 10-13 listopada 2014 r. w Rzymie udział biorą przedstawiciele Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Trzeciego dnia Kongresu w sesji pt. Kodeks etyki – kształtowanie zachowań, jako prelegent, na zaproszenie organizatorów, wystąpi prof. Anna Karmańska – przewodnicząca Komisji Etyki SKwP. Zapraszamy do zapoznania się z programem Kongresu

więcej »

Polecamy

    • Zamknięcie Roku 2014