Aktualności

VI FORUM FINANSÓW PUBLICZNYCH

Miesięcznik „Finanse Publiczne” zaprasza na konferencję dla służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych pod patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, która odbędzie się w dniach 26-28 listopada 2014 r. w Toruniu.

więcej »

Krajowe Standardy Rachunkowości zaproszenie do współpracy

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, w zakładce Komitetu Standardów Rachunkowości, zamieszczono informacje o poszukiwaniu osób, zainteresowanych opracowaniem projektów dokumentów (Krajowych Standardów Rachunkowości) w sprawie:
1. działalności rolniczej,
2. partnerstwa publiczno-prywatnego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, dotyczącymi zakresów dokumentów.

więcej »

Ważne sprawy SKwP

Po raz szósty odbyło się ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli jednostek organizacyjnych SKwP, którego organizatorami byli Zarząd Główny SKwP i warszawski Oddział Okręgowy SKwP. Narada odbywała się w dniach 6-8 października 2014 r. w Michałowicach pod Warszawą.

więcej »

Zaproszenie do wypełnienia ankiety

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, która ma posłużyć ocenie funkcjonowania Rozporządzenia 1606/2002, na podstawie którego od roku 2005 wybrane jednostki w UE zaczęły stosować Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.

więcej »

Ruszyła IV edycja konkursu

Prezydium Rady Naukowej SKwP ogłasza z dniem 1 września 2014 r. rozpoczęcie IV edycji Konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych z rachunkowości. Konkurs służy m.in. upowszechnianiu zasad Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości. Wskazówki i sugestie dla autorów opracowań dylematów etycznych znajdują się na stronie internetowej

więcej »

Chętni do opracowania projektów KSR

Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) poszukuje osób, zainteresowanych opracowaniem projektów dokumentów (Krajowego Standardu Rachunkowości lub stanowisk Komitetu), dotyczących:
1. środków trwałych,
2. ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie,
3. inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych.

Szczegółowe informacje na temat zakresów dokumentów, dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, w zakładce Komitetu Standardów Rachunkowości

więcej »

Polecamy

    • Kasy fiskalne w praktyce